Μαθησιακές δυσκολίες O διαδικτυακός μου τόπος για τα Μαθηματικά: Μαθησιακές δυσκολίες
    Θ ά ν ο ς Τ ά σ ι ο ς
    Σημειώσεις και άρθρα για τα Μαθηματικά και την Εκπαίδευση

Σελιδες του ιστολογιου μου

Μαθησιακές δυσκολίες

Ο Brousseau (1997) διακρίνει τα ακόλουθα τρία είδη μαθησιακών εμποδίων:
1. Οντογενετικής προέλευσης
2. Διδακτικής προέλευσης
3. Επιστημολογικής προέλευσης

Τα εμπόδια οντογενετικής προέλευσης είναι δυσκολίες που οφείλονται στο άτομο και τους ατομικούς περιορισμούς, όπως π.χ. τη νευρο-φυσιολογική του κατάσταση και το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται.

Τα εμπόδια διδακτικής προέλευσης είναι δυσκολίες που οφείλονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, στις επιλογές των μαθησιακών δραστηριοτήτων, στο μοντέλο διδασκαλίας και γενικά σε παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Τα εμπόδια επιστημολογικής προέλευσης είναι καταστάσεις που οφείλονται στις απαιτήσεις του αντικειμένου, λόγω της προοδευτικά αυξημένης πολυπλοκότητας της δομής της γνώσης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου