Θ ά ν ο ς Τ ά σ ι ο ς
    Σημειώσεις και άρθρα για τα Μαθηματικά και την Εκπαίδευση

Σελιδες του ιστολογιου μου

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (ΕΟΚ)

- Αλλάξτε τον χρόνο για να δείτε τη θέση του αυτοκινήτου σε κάθε χρονική στιγμή!
- Δοκιμάστε να αλλάξετε την ταχύτητα, την αρχική απομάκρυνση.
- Πώς μεταβάλλεται το γράφημα;
- Τι συμβαίνει όταν η ταχύτητα είναι αρνητική (ο οδηγός βάζει όπισθεν και φεύγει πίσω!)
- Προσπαθείστε να το φτιάξετε και εσείς!! Δεν είναι δύσκολο!

Ισσορροπία δυνάμεων σε κεκλιμένο επίπεδο με το Geogebra
-Δείτε στην εφαρμογή αυτή με το Geogebra πώς μεταβάλλεται το διάνυσμα της F που πρέπει να ασκήσουμε εμείς στο σώμα για να κρατήσουμε το σώμα και να μην γλιστρίσει προς τα κάτω!
-Θα πρέπει τελικά το άθροισμα των δυνάμεων (δηλ. η συνισταμένη τους) να μηδενίζεται!
-Τι γίνεται όσο μεγαλώνουμε τη γωνία; Γιατί τράβαμε περισσότερο βάρος μόνοι μας τότε;
-Τι γίνεται όσο μεγαλώνουμε τη μάζα; (αφήνοντας την ίδια κλίση;)

Created with GeoGebra – Shared by thantas 
– 
View as Java Applet  
– 
View as HTML5 Applet