Θ ά ν ο ς Τ ά σ ι ο ς
    Σημειώσεις και άρθρα για τα Μαθηματικά και την Εκπαίδευση

Σελιδες του ιστολογιου μου

Εθνική Εστία Επιστημών
http://www.eee-athens.edu.gr

Η ΕΕΕ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ...
Ελεύθερης γνώσης και μαθησιακής αναζήτησης. Αλληλεπίδρασης με επιστημονικά εκθέματα.
Διαλόγου επικοινωνίας και ενημέρωσης. Πολιτισμού γραμμάτων και τεχνών. Διεθνών συναντήσεων και συνεργασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ :
Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, σπουδαστές, δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό ευχάριστο περιβάλλον διαθεματικότητας και ολιστικότητας αναζήτησης της γνώσης ανακαλύπτουν και εντρυφούν σε βασικές έννοιες των Μαθηματικών της Φυσικής και της Πληροφορικής.

ΠΩΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :
Δημιουργεί ερεθίσματα με συγκεκριμένες επιστημονικές κατασκευές και εκθέματα που σχετίζονται με έννοιες και γνώσεις που διδάσκονται στα σχολεία. Μέσω της αλληλεπίδρασής τους με αυτά, οι μαθητές και σπουδαστές οδηγούνται σε ένα διάλογο βαθύτερης αναζήτησης και κατανόησης.
Ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία με τη δημιουργία ερεθισμάτων μέσα από παραστατικές προσεγγίσεις των γνωστικών αντικειμένων. Δημιουργεί κίνητρο, ανοίγοντας δρόμους αναζήτησης και κατανόησης μαθηματικών εννοιών και των φυσικών φαινομένων.
Προσφέρει μεθόδους στους εκπαιδευτικούς για ζωντανές προσεγγίσεις των επιστημονικών εννοιών που διδάσκουν. Προωθεί την ερευνητική σκέψη και εφευρετικότητα διεγείροντας τη φαντασία και συμπληρώνοντας τη διδασκαλία που γίνεται στην τάξη.

Πηγή: Έντυπο Εθνικής Εστίας Επιστημών Ιούνιος 2012 (μορφή pdf)