Νέο βιβλίο: Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας) O διαδικτυακός μου τόπος για τα Μαθηματικά: Νέο βιβλίο: Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)
    Θ ά ν ο ς Τ ά σ ι ο ς
    Σημειώσεις και άρθρα για τα Μαθηματικά και την Εκπαίδευση

Σελιδες του ιστολογιου μου

Νέο βιβλίο: Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)

Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους έχει σε γενικές ­­γραμμές ως εξής:
  1. Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μια επανάληψη των γραμμικών συστημάτων δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, τα οποία οι μαθητές έχουν μελετήσει στο Γυμνάσιο, και εισάγεται η χρήση της ορίζουσας για την επίλυση και διερεύνηση τέτοιων συστημάτων. Επίσης, επιλύονται και γραμμικά συστήματα με τρείς αγνώστους καθώς και μη γραμμικά συστήματα.
  2. Στο 2ο Κεφάλαιο εξετάζονται ιδιότητες των συναρτήσεων και των γραφικών παραστάσεών τους, όπως η μονοτονία, τα ακρότατα και οι συμμετρίες μιας συνάρτησης, καθώς και η κατακόρυφη και οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.
  3. Στο 3ο Κεφάλαιο επεκτείνονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί με την εισαγωγή του τριγωνομετρικού κύκλου και αποδεικνύονται στη γενικότητά τους οι τριγωνομετρικές ταυτότητες. Επίσης, ορίζονται οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις, γίνεται η σύνδεση αυτών με φαινόμενα που εμφανίζουν περιοδικότητα και επιλύονται τριγωνομετρικές εξισώσεις. Τέλος χρησιμοποιούνται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών τριγώνου για τον υπολογισμό των στοιχείων του.
  4. Στο 4ο Κεφάλαιο τίθενται οι βάσεις για μια πιο συστηματική μελέτη των πολυωνύμων και αναπτύσσονται διάφορες μέθοδοι επίλυσης πολυωνυμικών εξισώσεων και ανισώσεων.
  5. Στο 5ο Κεφάλαιο εισάγονται η εκθετική και η λογαριθμική συνάρτηση, οι οποίες έχουν σημαντικές εφαρμογές σε διάφορα επιστημονικά πεδία.
Πηγή: http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B133/

Παρομοιάζοντας το με αγώνα δρόμου, ως σχόλιο, θα πω ότι με τα νέα κεφάλαια που προστέθηκαν, η ύλη μας φέτος θα είναι ένας αγώνας δρόμου 10 χιλιομέτρων που θα πρέπει να διανύσουμε με ρυθμό σπριντ! ...Λάβετε θέσεις!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου