Μάθηση: Η οργάνωση της μνήμης O διαδικτυακός μου τόπος για τα Μαθηματικά: Μάθηση: Η οργάνωση της μνήμης
    Θ ά ν ο ς Τ ά σ ι ο ς
    Σημειώσεις και άρθρα για τα Μαθηματικά και την Εκπαίδευση

Σελιδες του ιστολογιου μου

Μάθηση: Η οργάνωση της μνήμης

«Σκέψη είναι η κίνηση της μνήμης... και μνήμη είναι εμπειρίες και γνώσεις αποθηκευμένες στον εγκέφαλο». Σε αυτό είχαν συμφωνήσει ο διάσημος φυσικός Ντέιβιντ Μπομ και ο γνωστός ινδός δάσκαλος Τζίντου Κρισναμούρτι από το 1980.


  Η μάθηση είναι η ουσία της δουλειάς του εκπαιδευτικού. Όμως τι είναι η μάθηση; Πώς μαθαίνουμε;

  Μια θεωρία που περιγράφει τη λειτουργία της σκέψης και το πώς είναι οργανωμένη η μακροπρόθεσμη μνήμη, είναι η θεωρία σημασιολογικών δικτύων. Οι θεωρία αυτή ότι οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε μορφή δένδρων στα οποία κάθε κόμβος αποτελεί τη συγκεκριμένη πληροφορία. Οι δεσμοί (μονοπάτια) είναι οι συνδέσεις μεταξύ τους. Μπορούμε να το φανταζόμαστε με την οργάνωση των αρχείων στο σκληρό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, με τη σημαντική όμως διαφορά ότι υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες σύνδεσης μεταξύ των πληροφοριών ώστε να μπορούμε να πηγαινοερχόμαστε από τη μία στην άλλη σκέψη μέσα στο μυαλό μας.
  Για παράδειγμα, αν ρωτήσουμε κάποιον αν η πρόταση «το χελιδόνι είναι πουλί», είναι αληθής ή ψευδής, οι έννοιες πουλί και σπουργίτης θα ενεργοποιηθούν και η εξαπλούμενη ενεργοποίηση από κάθε έννοια θα αρχίσει να διασχίζει όλα τα μονοπάτια του δικτύου που σχετίζονται με την έννοια ώστε η ενεργοποίηση και από τις δύο έννοιες να συναντηθούν στο κέντρο του μονοπατιού. Κάποια ευρύτερα τμήματα του δικτύου μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους διαμορφώνοντας ευρύτερες γνωστικές περιοχές (γνωστικά σχήματα) και αυτές να συνδέονται με άλλες κ.ο.κ.
  Η ποσότητα και η ποιότητα της γνώσης καθορίζεται από την ποσότητα των πληροφοριών και την πολυπλοκότητα και το πλήθος των ζεύξεων μεταξύ τους.
  Κάποιες συνδέσεις μέσα στο δίκτυο μπορεί να είναι λιγότερο ισχυρές από κάποιες άλλες. Μπορούμε τα μονοπάτια αυτά να τα φανταζόμαστε ότι έχουν μεγαλύτερο πάχος από τα υπόλοιπα. Στα μονοπάτια λεπτού πάχους η εξαπλούμενη ενεργοποίηση ταξιδεύει πιο αργά από ότι στα μονοπάτια που αποτελούν ισχυρότερες συνδέσεις και μάλιστα μπορεί αν οι ζεύξεις δεν είναι αρκετά ισχυρές δύο κόμβοι (δηλαδή δύο πληροφορίες της μακροπρόθεσμης μνήμης) να είναι τελικά ασύνδετοι μεταξύ τους. Είναι η περίπτωση έλλειψης κατανόησης.

  • Γνωστικό σχήμα: Μια θεματική περιοχή. Μπορεί να είναι ολόκληρη θεωρία (π.χ. τα μαθηματικά) ή μια επιμέρους υποπεριοχή (η έννοια της συνάρτησης, ή η παραγοντοποίηση στην άλγεβρα).
  • Μάθηση: Στόχος είναι να συνδέσουμε στο μυαλό του μαθητή τις έννοιες μεταξύ τους.
  • Έλλειψη κατανόησης: Ασύνδετα γνωστικά σχήματα ή ασθενείς δεσμοί μεταξύ τους.

  0 σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου